Seminerler

Rüyalar Olasılıklar Mümkünler Evreninde Semineri

Rüya Farkındalığı I. Aşama Semineridir. Bu seminer Freud/Adler/Jung temelinde, ağırlıklı Jungian perspektifte, sembolizmanın doğasında rüya beden sezgi farkındalığında, Sufi Ekber Ibni Arabi manasından faydalanarak, katılımcıların rüya rehberliğini edinmelerine rüyalarını anlamlandırabilmelerine ve ortak alan / bilinçdışı ile bağlantı kurabilmelerine hizmet etmeyi amaçlamaktadır.

İçerik:
# “Rüyanın Eşiğinde”: Rüyanın Temel İşlevleri
# “Bir rüya gördüm ya da o beni gördü”: Rüyaların Dili
# Kahramana Son Çağrı: “Olağandışının İşaretleri”
# Arketip Rüya Sembolleri: “Haberciler
# Bir manam var!: Sufilerin Rüyaları
# Rüyanın Çığlığı: Gölgeler, Tekrarlayan Rüyalar, Kabuslar
# “Ay Yörüngesinde Rüyalar” Rüyalar, Astroloji, Ay Fazları
# Rüya Okumaları için İç Çalışma Önerileri (İmgelemler ,Uygulamalar)
# Jungian Aktif İmgelem Metodu ile Rüya Dikkatinde Meditasyon

Süre: 5 Saat

Rüyalar; Semboller, Arketipler Semineri

Rüya Farkındalığı II. Aşama Semineridir. Rüya Sembolleri ve Arketipleri üzerine çalışma ve araştırma yapan herkese açık seminerdir. Freud/Adler/Jung temelinde, ağırlıklı Jungian perspektifte, sembolizmanın doğasında rüya beden sezgi farkındalığında, Sufi Ekber Ibni Arabi manasından faydalanarak, katılımcıların rüya rehberliğini edinmelerine rüyalarını anlamlandırabilmelerine ve ortak alan / bilinçdışı ile bağlantı kurabilmelerine hizmet etmeyi amaçlamaktadır.

İçerik:
#Rüyanın Dili: Bir Rüyanın Okuması
#Rüyanın Sembolü: Makrodan Mikroya Farkındalık, İlham, Olasılık
# Arketip/ Sembol/ Arketipleşmiş Rüya Sembolleri/ En çok görülen Rüya Sembolleri
# Bir Rüya Okuması: Bireyin Sembollerini Fark Etmek, Anlamlandırmak

Süre: 5 Saat

Esma Ül Hüsna Farkındalığı Semineri

“Kalpten Kalbe İkra…”
Bu seminerde Tasavvuf edebinde,Astroloji bilgilerinden de faydalanarak,maddede ve manada niyetlerimize uygun ve en yüksek rezoransta hangi Esma Ül Hüsna’lar ile okuma yapabileceğimizi göreceğiz. Seminer içeriği Tekke Edebinde, Musaf ve Muhyiddin Ibn-i Arabi Kaynaklarında özgün içeriktir.

İçerik:
# Esma Ül Hüsna’lar ve Anlamları
# Tasavvuf Edebinde Esma Ül Hüsna Okumak
# Gezegenler, Arketipler ve Esma Ül Hüsna’lara Genel Bakış
# Niyetlere Göre Zodyak ve Esma Ül Hüsna Saatleri ve Günleri
# Bolluk, Bereket,Rızk niyetiyle Esma Ül Hüsna’lar
# Sezgisel Farkındalık niyetiyle Esma Ül Hüsna’lar

Süre:3 Saat

Dervişlerin Rüyaları / Tasavvufta Rüyalar Semineri

“Bir Manam Var.”
Bildikçe alemde nokta, kalbini manaya uyanık aleme ilhama açan her yolcu içindir.

İçerik:
I. Uyku Rüya Menam
II Rüya Türleri / Sâdık ve Salih Rüyalar
III. Yakazada Rüya
IV. İstihare Rüyaları
V. Ibn-i Arabi / Ayan-ı Sabite ve Aktif İmgelem
VI. Yol Rüyaları
VII. Tasavvufta Rüya Sembolleri

Süre: 3 Saat