Seminerler &Workshop& Meditasyonlar © aydakikedi.com

 

RÜYALAR OLASILIKLAR MÜMKÜNLER EVRENİNDE © aydakikedi.com

Rüya Farkındalığı I. Aşama Semineridir. Bu seminer Freud/Adler/Jung temelinde, ağırlıklı Jungian perspektifte, sembolizmanın doğasında  rüya beden sezgi farkındalığında, Sufi Ekber Ibni Arabi manasından faydalanarak Katılımcıların rüya rehberliğini edinmelerine rüyalarını anlamlandırabilmelerine ve ortak alan / bilinçdışı ile bağlantı kurabilmelerine hizmet etmeyi amaçlamaktadır.

İÇERİK:

# ”Rüyanın Eşiğinde”: Rüyanın Temel İşlevleri

# ”Bir rüya gördüm ya da o beni gördü”: Rüyaların Dili

# Kahramana Son Çağrı: “Olağandışının İşaretleri

#Arketip Rüya Sembolleri: “Haberciler

#Bir manam var!: Sufilerin Rüyaları

#Rüyanın Çığlığı: Gölgeler, Tekrarlayan Rüyalar, Kabuslar

#“Ay Yörüngesinde Rüyalar “Rüyalar, Astroloji,Ay Fazları

# Rüya Okumaları için İç Çalışma Önerileri (İmgelemler ,Uygulamalar)

#Jungian Aktif İmgelem Metodu ile Rüya Dikkatinde Meditasyon

Süre: 5 Saat

RÜYALAR; SEMBOLLER, ARKETİPLER SEMİNERİ © aydakikedi.com

Rüya Farkındalığı II. Aşama Semineridir. Rüya Sembolleri ve Arketipleri üzerine çalışma ve araştırma yapan herkese açık seminerdir. Freud/Adler/Jung temelinde, ağırlıklı Jungian perspektifte, sembolizmanın doğasında rüya beden sezgi farkındalığında, Sufi Ekber Ibni Arabi manasından faydalanarak Katılımcıların rüya rehberliğini edinmelerine rüyalarını anlamlandırabilmelerine ve ortak alan / bilinçdışı ile  bağlantı kurabilmelerine hizmet etmeyi amaçlamaktadır.

#Rüyanın Dili: Bir Rüyanın Okuması

#Rüyanın Sembolü: Makrodan Mikroya Farkındalık, İlham, Olasılık

# Arketip/ Sembol/ Arketipleşmiş Rüya Sembolleri/ En çok görülen Rüya Sembolleri

# Bir Rüya Okuması: Bireyin Sembollerini Fark Etmek, Anlamlandırmak

Süre: 5 Saat

 AY EVRENİNDE RÜYALAR:RÜYALAR, MİTOLOJİ VE ASTROLOJİ WORKSHOP © aydakikedi.com

“Ay’ın kadim dilini kim biliyor şimdi? Ve kim konuşuyor Tanrıça’yla hala?
Şimdi sadece taşlar hatırlıyor ayın çok eskiden bize anlattıklarını ve ağaçlardan,
çimenlerin hışırtısından ve çiçeklerin kokularından öğrendiklerimizi… “

Katılımcı Profili: Ay Döngüsünün Arketipsel aşamalarından, Astroloji,imgelemler ile birlikte en üst düzeyde faydalanmak için,Her Ay Fazının Rüyalarımıza katacağı farkındalık, ilham,yaratıcılık ve sezgisel eşiklerini deneyimlemek isteyen herkes içindir.

İçerik:
* – Ay Döngüsü, Mitolojide Ay, Ay Sembolizması, Ay Arketipleri
* – Yeniay, Yeniay Rüyaları, Yeniay İmgelemleri
* – İlk Dördün ve İlk Dördün Rüyaları
* – Dolunay, Dolunay Rüyaları, Dolunay İmgelemleri
* – Son Dördün ve Son Dördün Rüyaları

Süre: 2 Saat

 

RÜYALARIN DİLİ: RÜYALAR VE ARKETİPLER & İZLER WORKSHOP © aydakikedi.com

Katılımcı Profili “Dünyanın tüm bilgisini taşıyan Arketip”lerin  kaynaklarını keşfetmek ve ruhsal yolculukta arketipsel kimliği ile yürümek isteyen herkes içindir.

İçerik:

I.  Sembolizmanın izleri / Kollektif Alanda Semboller /Arketipler /Masallar /Mitoloji

II. Zodyak ve Arketipler

III. Kollektif Alanda Arketipler

IV. Şimdi’ nin Arketipleri / Kadın Arketipleri ve Erkek Arketipleri

V. Vazifeli Kötücül Arketipler

VI. Sonra’ nın Arketipleri / Ruhsal Seçimlerimizi Giymek

VII. Arketiplerle Çalışmak

Süre: 3 Saat

DERVİŞLERİN RÜYALARI / TASAVVUFTA RÜYALAR SEMİNERİ© aydakikedi.com

“Bir Manam Var.”

Katılımcı Profili: Bildikçe alemde nokta, kalbini manaya uyanık aleme ilhama açan her yolcu içindir.

İçerik:

I. Uyku Rüya Menam

II Rüya Türleri / Sâdık ve Salih Rüyalar

III. Yakazada Rüya

IV. İstihare Rüyaları

V. Ibn-i Arabi / Ayan-ı Sabite ve Aktif İmgelem

VI. Yol Rüyaları

VII. Tasavvufta Rüya Sembolleri

Süre: 3 Saat

RÜYALARIN İMGELER EVRENİNDE SANATIN RÜYA HALLERİ WORKSHOP © aydakikedi.com

Katılımcı Profili: İlham ile rüyaların birleştiği eserlerden, bilinç hallerini sanatlarında ortaya koyan isimlerin eserlerinden rüyaları Sanat Tarihi  bakışıyla görmek isteyen herkes içindir

İçerik:

-Sanat Akımlarında Rüya Halleri:  Romantizm, Sürrealizm, Ekspresyonizm

-Rüyalarını Resmedenlerden: Marc Chagall, Salvador Dalí, Paul Delvaux

-Bilince Yolculuk Edenler Arasında:Frida Kahlo, Pablo Picasso, Vincent Van Gogh, Albert Dürer, William Butler Yeats, William Blake, Rene Char, Jorge Luis Borges, Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach, Cihat Burak, Mehmet Güleryüz, Utku Varlık, Kuzgun Acar, Şükriye Dikmen, Neş’e Erdok Süre: 3 Saat

ESMA ÜL HÜSNA FARKINDALIĞI SEMİNERİ© aydakikedi.com

“Kalpten Kalbe İkra…”

Bu seminerde Tasavvuf edebinde,Astroloji bilgilerinden de faydalanarak,maddede ve manada niyetlerimize uygun ve en yüksek rezoransta hangi Esma Ül Hüsna’lar ile okuma yapabileceğimizi göreceğiz.Seminer içeriği Tekke Edebinde, Musaf ve Muhyiddin Ibn-i Arabi Kaynaklarında özgün içeriktir.
İçerik:
-Esma Ül Hüsna’lar ve Anlamları
– Tasavvuf Edebinde Esma Ül Hüsna Okumak
-Gezegenler, Arketipler ve Esma Ül Hüsna’lara Genel Bakış
-Niyetlere Göre Zodyak ve Esma Ül Hüsna Saatleri ve Günleri
-Bolluk, Bereket,Rızk niyetiyle Esma Ül Hüsna’lar
Sezgisel Farkındalık niyetiyle  Esma Ül Hüsna’lar

Süre:3 Saat

CAN MEDİTASYONU © aydakikedi.com
Nefes ve aktif imgelem metodları ile desteklenen bu meditasyonda 99 Esma Ül Hüsna Rezoransı ile uyumlu kalp zikrini deneyimleyeceğiz.
Süre:2 Saat

RÜYA ÇEMBERLERİ© aydakikedi.com

“Biz, tekil kişiler olarak, ruh olarak birer birer yaşarız. Kişi, tek bir kişi olarak. Ortaklık, umut edebileceğimiz en iyi şeydir ve ortaklık çoğu kişi için dokunmak demektir: Elinizin bir başkasının eline dokunuşu, birlikte yapılan iş, birlikte çekilen kızak, birlikte edilen dans, beraber dünyaya getirilen çocuk. Biz sadece tek bir vücuda ve iki ele sahibiz. Bir çember oluşturabiliriz, ama bir çember olamayız.” Ursula K. LeGuin

Uzun zamandır yeryüzünün bütün topraklarında, yaşları, öyküleri, deneyimleri, inandıkları, kültürleri farklı olsa da kadınlar ve erkekler çemberlerde buluşuyorlar. Arkadaşlığın, kardeşliğin, sevginin, nezaketin, sevincin etrafında birleşerek barışı şefkati çoğaltıp, kimseye anlatamadığını anlatabilmek, şifa almak şifa vermek, dertleşmek, yargısız sorgusuz sualsiz anlaşılmak, kendini en yalnız hissedenin yalnız olmadığını bir daha hatırlatmak için, cesaretle yeniden ayağa kalkmasına şefkatle destek olmak için… Her insanın içindeki kadim yaşam gücü, kadim bilgelik, kadim sevgi yeryüzünün topraklarında çiçek açıyor. Yeniay ve Dolunay zamanlarında, Kadim Arketiplerin bilgeliği, döngünün sevinci ve kutlamasında, karanlıktan parlayan içeriden gelen o çok kuvvetli ışıkla Rüya Çemberleri’ nde buluşuyoruz. Rüya Çemberi, birbirinin rüyasını gören, aynı zamanda merkeze anlatılan her rüyanın çemberi… Rüyanın demek istediklerini açmak, serbest bırakmak istediklerini dinleyen, kalbiyle sezen, neyi hangi sesle söylemek istiyorsa rüyanın dilinde konuştuğu yerdir Rüya Çemberi…Bazen Dolunay’ da kanayan bir kabusun artık ateşte bir daha gelmemek üzere gittiği… Bazen Yeniay’ da, yeni filizlenen bir niyetin rüyasının ilhamına şevk olan cesarettir Rüya Çemberi… Rüya sözlerle konuşmuyorsa bedenden çıkan çığlığı, ellerinden çıkan renkleridir diyecekleri… Çembere oturanların mırıldandığı şarkılarında merkezde üstü örtülüp uyutulanın, şefkati, sevildiğini iliklerine kadar hissettiği masal diyarında gezinip uyandığında içini dolduran o büyük umutla sarıldığı yerdir Rüya Çemberi… Erkeklerin ve Kadınların yeryüzünün bütün coğrafyalarında aynı umuda inandıkları dünyanın mümkünleri için kucaklaştıkları Kadim Çemberler var vardı her yerde şimdi ve yeniden… Anın Rüyasında, Rüya Olmayan Ebedi ve Ezeli Hakikatın Yolculuğunda… Her Çemberde Yeniden Kadim Kardeşlikle… Süre:2 Saat

Yeniay Rüya Çemberi/ Dolunay Rüya Çemberi

RÜYA MANDALASI © aydakikedi.com

Rüya Mandalası çalışması, Jungian metodlarla bilinçdışını bilince getirmeyi,
Ay Fazları ile rüyalar arasındaki bağlantıyı imgelerin diliyle göstermeyi,Rüyaları hatırlamayı, rüyaların şifasını, olasılık rüyalarını mandala çizmek
yoluyla deneyimlemeyi hedefleyen  atölye çalışmasıdır. İmgelerle, renklerle rüyanızı yaratmak için, Kendi Mandalanızı okumak için bekliyoruz.

Mandala/ Mandala Çizmek/Rüyalar, Bilinçdışı ve Mandala / Merkezlenmek/ Rüyanın Mandalası

Süre: 2 Saat

Tüm Seminer,Meditasyon ve Çalışma içerikleri Zeynep Ergen ’e aittir.Seminer,Çalışma ve Uygulamalar Teşhis ve/veya Tedavi Amaçlı Değildir.Seminer içerikleri, Bireysel ve Grup Seminer Talepleri ve Aylık Seminer Takvimi için İletişim:felix@aydakikedi.com © aydakikedi.com

 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir